Com a escola, sota el model concertat, impartim dues línies d'educació infantil de segon cicle, dues de primària, dues de secundària, 1r 2n curs d'FPB en les modalitats de Serveis comercials i Perruqueria i estètica i un grau mitjà d'Activitats físiques esportives en el medi natural. Com a oferta privada, tenim una escoleta autoritzada de primer cicle, un grup de grau mitjà d'Activitats físiques esportives en el medi natural i el cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques esportives.
Per impartir tots aquests ensenyaments, les aules es troben distribuïdes en tres edificis: un per a infantil, un altre per a primària i un tercer per a ESO i FP. Els dos primers són llogats a diferents congregacions religioses i el tercer és propietat de la cooperativa.