Ajuts menjador per al curs 2023-2024

Us informam que el passat 1 de juny es publicà al BOIB núm 72 la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024. Al document abans esmentat trobareu les instruccions pertinents per a sol·licitar els ajuts. Els períodes de sol·licitud són els següents:
  • Primer cicle d'educació infantil: 2 a 15 de juny
  • Segon cicle d'educació infantil: 22 a 28 de juny
  • Primària o educació secundària: 23 a 30 de juny