Us deixam aquí dos documents amb la informació de les optatives d'educació primària que podeu escollir per al curs vinent: Atenció educativa i Religió Catòlica.

Us deixam les llistes definitives d'admisió a l'escoleta de 0 a 3 anys. El termini per formalitzar la matrícula és de dia 31 de maig a 15 de juny a la secretaria del centre.

Us deixam aquí dos documents amb la informació de les 2 optatives d'educació infantil que podeu escollir per al curs vinent: Atenció educativa i Religió Catòlica.

Us volem informar que per demanar plaça al segon curs de GM concertat no s’ha de fer el tràmit telemàtic.

Els alumnes que han acabat 1r de grau mitjà, sempre que hi hagi places vacants, tenen la possibilitat de canviar de grup i passar a 2n curs al grup concertat.

Aquest procés serà voluntari i es durà a terme del dia 1 al dia 15 de juliol a la secretaria del centre. Acabat aquest termini, s’adjudicaran les places disponibles seguint els següents criteris:

  • Nota mitjana més alta d’aquelles sol·licituds que tenguin tots els mòduls de primer superats.
  • Nota mitjana més alta d’aquelles sol·licituds que tenguin un mòdul de primer no superat.
  • Nota mitjana més alta d’aquelles sol·licituds que tenguin dos mòduls de primer no superats.

Aquest procés es farà sempre seguint les recomanacions d’escolarització d’FP i tenint en compte que són ells els que adjudicaran la plaça en darrera instància.

No hi haurà llistes d’adjudicacions, sinó que s’avisarà personalment abans de dia 31 de juliol. En el moment de l’adjudicació de la plaça s’ha de pagar la matrícula.

*Aquest procés és igual per a tots els alumnes que han cursat 1r curs, independentment del centre de procedència.