Programa Erasmus+ KA2

El nostre projecte "Healthy Lifestyle and Nutrition" inclou 4 viatges d'intercanvi d'alumnes al llarg de dos cursos escolars 2019-2021:

1.Desembre 2019: Nijmegen

2. Maig 2020: Felanitx

3. Desembre 2020: Nijmegen

4. Maig 2021: Felanitx

 

Degut a la situació actual del COVID-19 ens hem vist obligats postposar els nostres viatges d'intercanvi. De moment, està prevista la visita dels alumnes holandesos per abril del 2021 i els dos viatges restants queden aplaçats fins el curs escolar 2021-22.