Erasmus+ KA1

 
Aquí teniu un video de Erasmus Days
 

L'any 2018 la nostra escola ha estat seleccionada per participar en el programa Erasmus+KA1 durant els dos cursos escolars 2018-2020. Es tracta d’un projecte finançat amb els fons europeus i que té com a objectiu millorar la formació dels docents i internacionalitzar els centres escolars. S’ha presentat un total de 782 sol·licituds a nivell nacional i el nostre projecte, anomenat Des de la col·laboració cap a la innovació, ha estat seleccionat juntament amb 437 propostes, només 10 d’elles de Balears.

Com a escola entenem que el nostre professorat s’ha de formar de manera contínua per tal de poder atendre a totes les necessitats del nostre alumnat, així com adaptar-nos als canvis de la societat. Ens hem proposat millorar sobre tot dins l’àmbit de les noves tecnologies, engrescar als nostres alumnes amb estratègies innovadores i lúdiques i no deixar de banda alumnat amb necessitats educatives específiques. 

Durant aquests dos cursos escolars es realitzarà un total de 6 mobilitats i hi participarà 11 professors de primària i secundària. Els professors viatjaran a 6 països europeus on rebran formació relacionada amb l’ús de les TIC (aprendran sobre temes com a Flipped Classroom, la gamificació o creació d’Apps educatives) o l’educació inclusiva. Els professors que viatjaran a Islàndia passaran tota una setmana visitant diferents centres escolars i aprenent observant, així com un altre docent que participarà en una altra modalitat d’aquest projecte amb el nom de Job shadowing. En aquest cas el nostre professor es convertirà en “l’ombra” (shadow) d’un professor del Montessori College a Holanda i durant una setmana observarà com s’imparteixen les classes dins aquesta escola tan innovadora. (És el mateix centre on els nostres alumnes realitzen els viatges  d’intercanvi.)

 

Els beneficiaris d’aquesta formació no han de ser només els professors participants, sinó també tot el claustre, el nostre alumnat i tota la comunitat educativa. Per aquest motiu es duran a terme diferents projectes al llarg d’aquests dos cursos escolars amb la finalitat de donar a conèixer el màxim sobre els països europeus que visitaran els nostres professors (Finlàndia, Itàlia, Islàndia, Holanda, França i Noruega) i la dimensió europea serà present en les activitats organitzats pel centre.

Erasmus+ KA2

L'any 2019 la nostra escola ha estat seleccionada també per participar en el programa Erasmus+ KA2, dins la modalitat d'intercanvi d'alumnes.

Després de tres anys de col·laboració a nivell privat amb el col·legi Montessori de Nijmegen, Holanda, vàrem decidir que ja era hora de fer un passa més, elevant el nostre projecte a nivell europeu i sol·licitar la beca Erasmus+.

El projecte titulat Healthy Lifestyle and Nutrition sorgeix de l'experiència prèvia dels 3 intercanvis on s'ha pogut observar un estil de vida i hàbits d'alimentació molt diferents i no sempre saludables comparant els dos països. Per aquest motiu s'ha elaborat un projecte que, per una banda, pretén millorar l'alimentació de l'alumnat en general, i per altra banda, vol motivar els alumnes de la nostra escola a incorporar més activitat física dins el seu dia a dia. Tot això dins un marc del món sostenible, creant una consciència mediambiental dins tota la societat educativa.

Durant 2 cursos escolars es duran a terme 4 intercanvis d'una setmana on es treballaran tots aquests aspectes, emprants anglès com a llengua vehicular, millorant així també la seva competència lingüística. A més a més, es faran altres activitats relacionades amb el projcte per tal d'obtenir un impacte general a nivell de tota l'escola.