Professorat

EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLETA MUNICIPAL
Margalida Adrover Marqueño
Aina Maria Truyols Sansó

ESCOLETA SANT ALFONS
Primer cicle:
Magdalena Garcia Garcíes
Catalina Barceló Vicens
Siham Massouri

Segon cicle:
Catalina Grimalt Maura
Mª Pilar Manresa Nadal
Mª Victòria Gomila Rosselló
Maria Julià Genovart
Mª Antònia Rosselló Monjo
Margalida Sureda Ramon

ESPECIALISTES EDUCACIÓ INFANTIL
Josep Miquel Sans Sastre (Psicomotricitat)
Bàrbara Lladó Artigues (Suport)
Lídia Socías Puyol (Anglès)
Joan Isidre Albons Mestre (Psicomotricitat)


EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Primera etapa:
Llucía Hernández Pérez
Francesca Sagrera Antich
Mª Antònia Obrador Adrover
Francesca Cler Puig
Francesca Amparo Mestre Barceló
Antònia Serra Antich

Segona Etapa:
Gabriel Rosselló Nadal
Apol·lònia Monserrat Obrador
Margalida Estelrich Obrador
Cateria Colom Maimó
Cristòfol Fontanet Álvarez
Jaume Barceló Coronado
Caterina Obrador Estelrich
Cristòfol Fontanet Álvarez

ESPECIALISTES EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Josep Miquel Sans Sastre (Ed. Física)
Pilar Oliver Rigo (Anglès)
Lídia Socías Puyol (Anglès)
Joan Isidre Albons Mestre (Ed. Física)
Antoni Duarte Adrover (Música)
Llucia Pascual Cortès (PT)
Roser Soley Argelaguet (Logopeda)
Verònica Sierra Sánchez (AD)
Pilar Gomila Rosselló (Suport)


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Mª Antònia Vaquer Maimó
Joana Mª Sierra Sánchez
Francesca Mª Gilart Maimó
Margalida dels Àngels Nicolau Prohens
Katerina Srpôva
Mª Eulàlia Oliver Garcia
Maties Roig Marí
Maria Obrador Rosselló
Cosme Joan Riera Mestre
Jaume Obrador Vaquer
Catalina Moll Duran
Isabel Mesquida Manresa
Xisco Olivares Ballester
Pere Barceló Caldentey
Cristina Adrover Rosselló
Miquela Àngels Orfí Mestre
Jerònima Muñoz Pomar
Aina Veny Riera

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Glòria Monjo Sureda
Antònia Mª Mestre Salom
Jaume Vicens Obrador
Antònia Mª Fiol Cantallops
Antoni Mas Roig
Marian Molinera Carrasco
Aina Veny Riera

FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ I SUPERIOR
Xisco Olivares Ballester
Andreu Manresa Mas
Francesc Juan Roig
Pere Fernández Barceló
Aina Veny Riera
Glòria Monjo Sureda

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Catalina Moll Duran
Francesca Mª Gilart Maimó
Isabel Mesquida Manresa
Roser Soley Argelaguet
Llucia Pascual Cortès
Verònica Sierra Sánchez