Oferta educativa de les Illes Balears

La Conselleria d'Educació ha publicat  l'oferta educativa de les Illes Balears per illes. La informació inclou els nivells educatius, a més d'altres dades d'interès com adreces i telèfons de contacte amb les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació i Universitat. Podeu consultar l'exemplar en el fitxer adjunt. Gràcies!

Oferta Educativa Escolarització 2016/2017