ES LLEDONER, ESCOLA SOLIDÀRIA

 

El passat dimarts 19 de gener, la cooperativa d'ensenyament Es Lledoner va signar un compromís d'adhesió a la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, iniciativa posada en marxa l'any 2005 pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i que ja té inscrits més de 25 centres educatius de tots els nivells a l'illa. Assistí a l'acte de signatura el president de Fons Mallorquí, Joan Verger Rosiñol, la regidora d'educació de l'Ajuntament de Felanitx, Isabel Montero i, en representació de la cooperativa, la seva presidenta Jerònima Muñoz.

Aquest compromís d'adhesió implica el centre educatiu en un aspecte fonamental: assumir el compromís de donar suport a un projecte de cooperació amb la intenció que l'alumnat conegui la realitat dels països més desfavorits i entengui els motius, causes i conseqüències de les desigualtats econòmiques i socials, sobretot centrant-se en la zona sud del planeta. Es tracta que participin en accions destinades a millorar un entorn molt diferent al seu, es responsabilitzin de les seves decisions i valorin els seus propis contextos a partir de les diferències palpables amb altres indrets de la civilització.

El projecte amb el qual començaran la seva tasca de col·laboració serà amb el programa municipalista al Perú, concretament al la regió de La Libertad que es troba en ple creixement econòmic, però que manté al marge a la major part de la població, que no percep gairebé res dels beneficis. Establiran contactes amb l'alumnat de la seva escola per tal d'iniciar un intercanvi i posar en marxa la iniciativa.